Cơ cấu tổ chức CTWindow

CTWindow

Nhân sự chính là nòng cốt hoạt động của công ty Công Thành, vì vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Sự kết hợp và phát triển giữa mô hình công ty hiện đại tân tiến với một ban lãnh đạo trình độ cao, giàu kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân viên năng động, luôn nhiệt huyết và sáng tạo đó là niềm tự hào và lợi thế cạnh tranh của công ty.

CTWindow
CTWindow